U-Beach reglement

 

Reglement U-Beach

VOORWAARDEN:

– Betaling bij inschrijving op bankrekeningnummer NL24RABO0152007547 t.n.v. VC Udenhout. Na betaling wordt de inschrijving geaccepteerd. Bij de betaling teamnaam vermelden en U-Beach 2018 (€30 per team, m.u.v. jeugdteam: €20);
– De teams dienen het inschrijfgeld uiterlijk op 5 juni 2018 te voldoen;
– Iedereen die zich inschrijft voor dit toernooi doet dit op eigen risico en kan de wedstrijdleiding derhalve nergens aansprakelijk voor stellen;
– Bij teveel inschrijvingen bepaalt de datum van betaling de volgorde van inschrijving (teams die in de opgegeven categorie niet meer mee kunnen doen, krijgen bericht);
– Na je inschrijving en betaling van het inschrijfgeld ontvang je een definitieve bevestiging per e-mail;
– Let op: de inschrijving is enkel voor één wedstrijddag! 2-en 3-koppige teams en de jeugd spelen op zaterdag, de recreatieve volleyballers op zondag. In uitzonderlijke gevallen heeft de wedstrijdleiding het recht hier wijzigingen in aan te brengen.
– Een heren-of damesteam (competitiespelend) bestaat uit 2 (hoog) of 3 (midden) spelers, jeugd-en recreantenteams bestaan uit 4 spelers;
– Toelichting onderdelen: heren-en damesteams midden 3x3 (2e en 3e klasse), heren-en damesteams hoog 2x2 (vanaf 1e klasse en hoger);
– Elk team levert een scheidsrechter en teller bij wedstrijden in de eigen poule;
– Ieder team dient zijn eigen bal mee te nemen. De organisatie zorgt niet voor beachvolleyballen;
– Op punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding;
– Bij slecht weer neemt de wedstrijdleiding tijdig het besluit over doorgang van het toernooi en maakt deze bekend via e-mail en Facebook.

SPELREGELS:
o Puntentelling: Er wordt gespeeld volgens het rally-point systeem;
o Veldwissel: Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld (dus bij 6-1, 5-2, 13-8, etc.);
o Time-outs: Deze zijn niet toegestaan;
o Voetfouten: Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd;
o Netservice: Een netservice is niet fout. Na een netservice gaat het spel gewoon door;
o Tactische ballen: Het is niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de ‘prikbal’ waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Een set-up welke met de bovenhandse techniek gespeeld is en over het net waait/gaat, is fout;
o Blok: Een blok telt als spelen van de bal. De bal mag na een blokaanraking nog maximaal 2 keer gespeeld worden;
o De service en de aanval dienen middels hard contact opgevangen te worden, en mogen dus niet met de vingers gespeeld worden;
o Uitzonderingen voor de recreanten en jeugdteams (4-4): Hier gelden in feite de zaalregels, zodat het volgende wel mag:
De eerder genoemde ‘prikballen’ zijn wel toegestaan. Een set-up welke met de bovenhandse techniek gespeeld is en over het net waait/gaat, is niet fout.
De service en de aanval hoeven niet middels hard contact te worden opgevangen. Het blok telt niet als het spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag er nog gewoon 3 keer gespeeld worden.
o Bij gelijk aantal punten in de poule: a. onderlinge wedstrijd, b. setstanden onderlinge wedstrijd, c. totale setstanden.